Start

Antiquariaat

Overijssel

Haarle

Twenthe

Enschede

Home

Nieuws

Landrecht

Marke

Havezathen

Ontstaansgeschiedenis

Achtergrond

Catalogi

Bestuur

Boerderijen

Watermolens

Textielindustrie

Contact

 

Archieven

Dorp

Boeken

Landgoederen

Links

 

 

Sprengenberg

 

Foto’s en boeken

 

 

 

 

 

 

Erve Alferink

 

Links

 

Nieuwsarchief

 

Verkoop boek Bidprentjes markegenoten Haarle (1870-2007) succes!

 

Begin juni zijn er twee zeer succesvolle verkoopdagen geweest op ’t erve Alferink. Het boek is door iedereen goed ontvangen en wordt als zeer succesvol beschreven door de goede drukkwaliteit en de fraaie, degelijke uitvoering.

 

Het boek bevat bidprentjes, op ware grote, in full-colour, van de hoofdbewoners van de in totaal 21 gewaarde erven die Haarle gekend heeft. Prentjes dateren uit de periode 1870-2007. Naar een zo compleet mogelijk overzicht is gestreefd. Er zijn nog enkele exemplaren van het boek beschikbaar. Meer informatie via info@ervealferink.nl of via 0548-595724. Prijs is € 28,-.

 

========

 

Oudste foto van Haarle op bidprentje uit 1883

 

HAARLE - Amateur-historicus Robert Kemper uit Haarle is opgetogen over de ontdekking van een bidprentje uit 1883 van Hendrika Maria Geertman-Logtenberg.

Het bidprentje bevat namelijk een jeugdfoto van de overledene. Kemper benadrukt dat bidprentjes met een foto van de overledene op zich al een zeldzaamheid zijn. ,,Uit Haarle zijn exemplaren bekend uit 1943 en 1956, beide van jong overleden personen. Vanaf het eind van de jaren tachtig wordt een foto steeds meer gemeengoed.''

 

Bij het exemplaar uit 1883 gaat het meteen ook om 'de oudste foto uit het dorp Haarle'. Tot nu toe dateerden de oudst bekende foto's van Haarle uit de tijd rond 1900.

 

Hendrika Maria Logtenberg, geboren in 1857 op een grote boerderij in Westenholte bij Zwolle, trouwde op 19-jarige leeftijd met de Haarlese molenaarszoon Antonius Geertman. Zij overleed op 30 maart 1883 nadat haar zesde kind acht dagen eerder levenloos ter wereld was gekomen. De foto op haar bidprentje toont haar op jongere leeftijd. Kemper vermoedt dat die foto nog vóór haar trouwen is gemaakt in Zwolle, omstreeks 1876.

 

Het bidprentje is uiteraard afgebeeld in het nieuwe boek van Kemper, getiteld 'Bidprentjes markegenoten Haarle (1870-2007)', dat op 10 februari tijdens de eerste 'nieuwe' vergadering van de Marke Haarle al werd aangekondigd.

 

In dit full-colour boekwerk op A4-formaat staan meer dan 130 bidprentjes uit de periode van 1870 tot 2007, die volgens de samensteller een goed beeld schetsen van de bewoners van de 21 grootste boerderijen ('gewaarde erven') die de marke Haarle gekend heeft.

 

Met behulp van dit boek kunnen ook gemakkelijk stambomen worden samengesteld, aldus Kemper. ,,Daarnaast geven de prachtige prentjes een fraai beeld van de geloofsbeleving in de negentiende en twintigste eeuw.''

 

De meeste prentjes komen uit zijn privécollectie, maar sommige zijn ook beschikbaar gesteld door dorpsgenoten. Het verzamelen van de prentjes kostte Kemper meer dan tien jaar.

 

Het boek is verschenen in een eenmalige oplage, waarvan het grootste deel al bij voorinschrijving verkocht is. Maar er zijn nog exemplaren verkrijgbaar à 28 euro.

 

De bestelde boeken kunnen maandag 9 en woensdag 11 juni tussen 19.00 en 20.30 uur worden afgehaald bij Robert Kemper op het erve Alferink aan de Bathmenerweg 4 in Haarle. Voor meer informatie en reservering van een boek kan gebeld worden met telefoon 0548-595724.

 

© De Stentor, 7 juni 2008.

 

=======

 

 

====

18 mei 2008

====

Boek: “De gewaarden binnen de Marke Haarle”

 

De voorverkoop van het ‘bidprentjesboek’ loopt voorspoedig; zodat definitief besloten is tot uitgave in over te gaan. Oplevering van het boek wordt voor de zomervakantie verwacht.

Enkele specificaties:

Ca. 120 bladzijdses, A4-formaat.

Gebonden in harde band.

Full-colour

Gedrukt op glanzend Silk

 

Intekenen is nog mogelijk!

 

Voor bovengemeld boek ben ik nog met spoed op

zoek naar onderstaande prentjes. Bestaan hiervan is onbekend.

Gerrit Jan Reimert, e.v. Hendrika Smeenk, ovl. 1869

Hendrica Hermanna Smeenk, e.v. Jan Zwier Wolterink, ovl. 1876

Egberdina Eekhendriks, e.v. Everhardus Wolterink, ovl. 1877

Hendrikus Reimert, w.v. Susanna Roeterink, ovl. 1879

Willemina Boers, w.v. Evert Jan Meijerink, ovl. 1881

Ulsula Hermanna Kemper,e.v. Gerrit Jan Meijerink, ovl. 1888

Hermannus Hobert, e.v. Maria Truin, ovl. 1889

Johannes Alferink, ovl. 1897

Wilhelmina Reimink, e.v. Antonius Kemper ovl. 1897

Theodorus Bloeme, e.v. Antonia Hendrika Wolterink, ovl. 1898

Maria Heerdink, e.v. Fredericus Besten, ovl. 1903

Berendina Pastink, w.v. Gerrit Jan Kemper, ovl. 1905

Maria Groote Stroek, w.v. Henricus Alferink, ovl. 1916

Hermannus en Wilhelmina Blikkert, ovl. 1936 en 1922

Maria Luttenberg, e.v. Hendrikus Bernardus Van Schooten, ovl. 1943

Ook andere oude prentjes (kopie of origineel) zijn van harte welkom.

Robert Kemper, erve Alferink, Bathemerweg 4, 0548-595724.

 

===

PERSBERICHT FEBRUARI 2008

===

 

 

=====

Krantenartikelen over de Markevergadering en het Haarler Boerderijonderzoek

=====

 

=====

PERSBERICHT 10-2-2008

=====

 

Heroprichting Markegenootschap Haarle


In de zondag 10 februari gehouden markevergadering van de Marke Haarle werd
besloten tot de unieke heroprichting van de Marke Haarle. De laatste keer
dat er een markevergadering werd gehouden, was in 1945. Zestig jaar later
leidde het door Robert Kemper op poten gezette Haarler Boerderijonderzoek
tot noodzaak opnieuw bij elkaar te komen. Het versterken van de sociale
cohesie, tussen de van oudsher erg op elkaar georiënteerde markegenoten, was
daarbij het belangrijkste doel.


Een marke was een organisatie, zoals dat in elke agrarische gemeenschap
voorkwam, waarbinnen de leden (de markegenoten) gezamenlijk recht
uitoefenden op de binnen het gebied van de marke gelegen gronden. De
markegenoten waren eigenaren van een van oudsher vastgesteld aantal
boerderijen. Zij beheerden het gebied en spraken daar dan ook recht over.
Dit recht was vastgesteld in de zogenaamde willekeur, een soort grondwet. De
in Haarle bestaande marke werd voor het eerst genoemd in 1442. In het midden
van de 19de eeuw vond de zogenaamde 'markeverdeling' plaats. Alle tot dan
toe gemeenschappelijke gronden werden in die tijd verkocht aan alle
markegenoten en anderen in de buurtschap. De Marke Haarle bleef echter het
beheer houden over enkele boerderijen en het plaatselijk schoolgebouw, zodat
ontbinding pas in 1974 plaatsvond.

Het Haarler Boerderijonderzoek werd tien jaar geleden begonnen door Robert
Kemper. In de afgelopen jaren werd er veel genealogisch onderzoek gedaan.
Het afgelopen jaar stond in het teken van het interviewen van alle
markegenoten, om verhalen van vroeger voor het nageslacht te behouden. Als
dank voor een ieders medewerking vond de markevergadering van vandaag
plaats. Daarbij was er een woord van welkom door pater Geert Scholten en gaf
Albert Mensema een lezing over marken in Overijssel. Hoogtepunt van de
markevergadering, gehouden in Hotel Restaurant "De Haarlerberg" was het
besluit tot heroprichting van het markegenootschap. Dit keer niet als een
beherend lichaam van gemeenschappelijke gronden, maar als historisch
genootschap dat de instandhouding en behoud van de Marke Haarle wil
stimuleren. Kemper werd daarbij uitgeroepen tot markerichter en een tweetal
gewaarden werden gekozen tot gezworenen, een van oudsher belangrijke
ondersteunende functie.

Tijdens de markevergadering vond ook de presentatie plaats van het boek De
gewaarden binnen de Marke Haarle. Het bevat een overzicht van alle bekende
en beschikbare bidprentjes van de markegenoten van de afgelopen 130 jaar.
Het boek is bij voorintekening te koop bij de markerichter, waar tevens meer
informatie beschikbaar is. Neem daarvoor contact op via www.ErveAlferink.nl

 

=====
PERSBERICHT 22-1-2008
=====

Haarler Boerderijonderzoek leidt tot historische Markevergadering

Op zondag 10 februari aanstaande vindt te Haarle (gem. Hellendoorn) voor het
eerst na ruim zestig jaar weer een Markevergadering plaats. De Marke Haarle,
meer dan 500 jaar geleden voor het eerst genoemd, was eeuwenlang de
organisatie waarbinnen de grootste erven uit het dorp verenigd waren. Het
door Robert Kemper gestarte Haarler Boerderijonderzoek geeft hier weer nieuw
leven aan.

 

De Marke
De Marke was een instelling waarvan de leden, de Markegenoten, gezamenlijk
rechten uitoefenden op heiden, weiden, venen, bossen, etc. Belangrijkste
bezit van de Marke was het gebied waarover de Marke zich uitstrekte, de
gemeenschappelijke grond. Een eerste vermelding van een Marke in Overijssel
dateert uit het begin van de 13e eeuw. De Marke Haarle wordt voor het eerst
genoemd in 1442.

Markegenoten waren diegenen die een gewaard erf in bezit hadden; voor circa
1800 waren dat grootgrondbezitters uit steden als Deventer en Zwolle. Rond
die tijd werd het z.g. leenstelsel afgeschaft en werden de toenmalige
pachters, door koop, eigenaar van hun erf.

Sindsdien bestaat de Marke uit de bewoners van de van oudsher zeventien
gewaarde erven. Het totaal aantal gewaarde erven, in de loop der tijd, komt
daarmee op 21. Een negentiental daarvan bestaan tot aan de dag van vandaag.

Verdeling van de gemeenschappelijke gronden vond grotendeels plaats tussen
1851 en 1860. Het Markegenootschap bleef echter eigenaar van verschillende
onroerende goederen in en om het dorp. Definitieve verdeling van de Marke
vond plaats in het begin van de jaren zeventig van de 20ste eeuw, een tijd
waarin de ruilverkaveling het landschap ingrijpend veranderde.

Haarler Boerderijonderzoek
Door Robert Kemper, wonend op het gewaarde erve Alferink, is reeds sinds
1998 historisch onderzoek gedaan naar de geschiedenis van de Marke. Om ook
de recente geschiedenis voor het nageslacht te bewaren is hij vorig jaar in
contact getreden met alle huidige Markegenoten. Zij, en verschillende andere
Haarlenaren, zijn tussen mei en december 2007 geïnterviewd over de
geschiedenis van hun erf en familie.

Op deze wijze zijn zeer bijzondere verhalen over de boeren met hun
boerderijen, een beeld van de parochie en de algemene geschiedenis van het
dorp voor het nageslacht bewaard. Meer dan 200 uur interviews staan op band,
bestaand uit zeventig gesprekken.

Als dank voor een ieders bijdrage aan het onderzoek, wordt op zondag 10
februari aanstaande een historische Markevergadering gehouden. Wat er die
ochtend gaat gebeuren, is vooralsnog een verrassing. Dat het voor de Marke
Haarle een bijzondere dag in de geschiedenis wordt, staat buiten kijf. De
ochtend zal symbool staan voor de afsluiting van de eerste en start van de
tweede fase in het Haarler Boerderijonderzoek.

Een ieder, die nog niet tot Markevergadering is opgeroepen en recht meent te
kunnen vestigen op gewaardheid binnen de Marke Haarle, wordt verzocht zich
in contact te stellen met Robert Kemper op Alferink.

 

 

Haarle, september 2007

 

Erve Alferink is een nieuwe website waarin aandacht geschonken zal worden aan al het Overijssels cultuurgoed. Bijzondere nadruk ligt op mijn eigen collecties en de ontsluiting daarvan. Door het verzamelen van zoveel mogelijk historische wetenswaardigheden, voorzien van hoogwaardige illustraties kan deze site – zij het, met úw medewerking – uitgroeien tot een interessante kennisbron voor een ieder die zich met de geschiedenis van onze provincie verbonden voelt. Verdere invulling van deze site zal de komende maanden geschieden.

 

Speerpunt is momenteel het Haarler Boerderijonderzoek, waarvan de eerste resultaten voor een ieder nu (gedeeltelijk) beschikbaar zijn.

 

Ik hoop op uw reactie!

 

Robert Kemper

Erve Alferink, sinds 1350

 

 

Nu online (zondag 4 november 2007)

Geüpdate lijst van bidprentjes, 1344 stuks. Brief aan de Haarler Markegenoten, d.d. 1 november 2007. Updates, aanvullingen en correcties bij diverse boerderijen.


Lijst van meer dan 130 bijnamen binnen Haarle, inclusief toelichting en verklaring is hier te downloaden. Dit is een intern werkdocument met alle namen die verzameld zijn; de plaatsing hiervan dient er toe dat de geïnteresseerde alvast kennis kan nemen van verzamelde gegevens en hierop aanvullingen en correcties kan sturen. Alle bijnamen die mij ter ore (zijn) (ge)komen worden in deze lijst opgenomen. Dat wil niet zeggen dat deze ook allemaal in de uiteindelijke publicatie Bijnamen in de gemeente Hellendoorn terecht zullen komen. Ik ben niet aansprakelijk voor inhoudelijke onjuistheden. Meer informatie over bijnamen binnen de gemeente Hellendoorn vindt u op de site van Herman Kampman.

 

Een zeer uitgebreide toelichting aangaande de bijnamen van de gewaarde erven binnen de Marke Haarle is op aanvraag beschikbaar.

 

Bekijkt u ook het nieuwsarchief voor meer toevoegingen van de afgelopen weken.

 

Het Bestuur der Boerenleenbank bij het 25-jarig bestaan, 1903-1928.

Hun namen zoals zij plaatselijk bekend waren.

Bovenste rij, van links naar rechts: Hoberts Harm (Harm Hobert), Koers Jan (Jan Fikken), Oarns Garrat (Gerhardus Besten), Geertmans Jan (o.g. Rooi’n Jan) (Jan Geertman), Smeenk Bannat (Bernard Smeenk)

Onderste rij, van links naar rechts: Wiegers Bannat (Albertus Nahuis), Wolterinks Garrat (Gerhardus Wolterink), Deken van Beurden, Pastoor Langedijk, Bievanks Eevert (Evert Nije Bijvank).

 

 

Nu online (dinsdag 18 september 2007):

Een te downloaden overzicht van het R.K. Kerkhof van de St. Sebastianusparochie te Haarle; een toelichting vindt u aldaar. De link is aan de linkerbovenzijde te vinden.

 

Nu online (donderdag 13 september 2007):

Een uitgebreide toevoeging voor het Café Diepman (te vinden onder De Buurtschap Haarle), inclusief het Levensverhaal van Antonie Diepman, geschreven door Tineke ten Den-Diepman.

 

Nu online (zondag 2 september 2007):

Boerderijen in de Lorkeershoek (te vinden onder De Lurkeers).

 

Nu online (woensdag 29 augustus 2007):

De families Vonke, Diepman en Vloedgraven, onder De Buurtschap Haarle. Foto’s toegevoegd bij de erven Kappert en Heerdink.

 

Nu online (zondag 26 augustus 2007:

Alle boerderijen, zowel gewaarden als keuterboeren, binnen De Buurtschap Haarle, staan nu online. Voor op- en aanmerkingen en toevoegingen hou ik mij van harte aanbevolen.

 

Nu online (woensdag 22 augustus 2007):

Via Links > Colllectie bidprentjes en Haarler Boerderijonderzoek > Collectie bidprentjes is de overzichtslijst te vinden van de 1283 aanwezige bidprentjes, die grotendeels direct of indirect aan Haarle gerelateerd kunnen worden.

 

Nu online (zondag 12 augustus 2007):

De Twentsche Courant Tubantia heeft een interessant artikel aan de website besteed. Hiervoor uit ik ook nog op deze wijze mijn hartelijke dank. Ook mijn dank aan iedereen die enthousiast reageert per e-mail en een ieder die wil meewerken met het verder uitbreiden van de website.

 

De website zelf is uitgebreid met foto’s (Wolterink), bidprentjes (Heerdink, Loenink) en verschillende kleine foutjes zijn gecorrigeerd. Bijzonder woord van dank aan Alexander de Groot die mij hierop heeft gewezen.

 

(zondag 8 juli 2007):

Concept verder uitgebreid van gewaarde erven naar de (overige) (keuter)boerderijen. Bij de Buurtschap Haarle is het een en ander reeds te bezien. Voorts wordt de op de achtergrond draaiende database, nu reeds met meer dan 8.000 personen uit Haarle en omgeving, verder uitgebreid om gestructureerder in informatie te voorzien. Ook foto’s en dergelijke zullen binnenkort weer in grote mate worden toegevoegd. Voort is het mogelijk om via de kaart (links) direct een boerderij op te zoeken en daar meer of minder gedetailleerde informatie op te vragen.

 

Nu online (zondag 17 juni 2007):

Foto’s toegevoegd bij Eekhendriks, Eekwielens, Schurink en Hobert; bidprentjes toegevoegd bij diverse erven; documenten toegevoegd bij Meijerink, Kappert, Kemper, Alferink en Schurink.

 

Nu online (zondag 3 juni 2007):

Documenten toegevoegd aan de erven Reimert, Smeenk, Meijerink, Kemper, Hobert, Alferink en Schurink; document Haarlese Leengoederen en bijbehorende lijsten van belening beschikbaar; inleiding beschikbaar bij de erven op De Eekte; foto’s toegevoegd bij de erven Pastink, Kemper en Heerdink.

 

Nu online (zondag 27 mei):

Erve Kappert, erve Loenink, erve Hobert, erve Reimert en erve Heerdink en enkele andere erven bijgewerkt.

 

Nu online (donderdag 17 mei):

Erve Wolterink, erve Pastink en erve Roeterink

 

Nu online (zondag 13 mei):

Geschiedenis van de Marke Haarle en de erven Alferink, Kemper en Schurink.