Start

Antiquariaat

Overijssel

Haarle

Twenthe

Enschede

Home

Nieuws

Landrecht

Marke

Havezathen

Ontstaansgeschiedenis

Achtergrond

Catalogi

Bestuur

Boerderijen

Watermolens

Textielindustrie

Contact

 

Archieven

Dorp

Boeken

Landgoederen

Links

 

 

Sprengenberg

 

Foto’s en boeken

 

 

 

 

 

 

Erve Alferink

 

Links

 

 

Voor meer informatie over het ontstaan en functioneren van dorp en marke.

 

Documenten

 

 

Op deze pagina zijn afzonderlijke documenten beschikbaar.

Haarlese Leengoederen

 

Lijsten van beleningen zijn in de afgelopen tientallen jaren in druk verschenen in de vorm van de zogenaamde leenrepertoria. In deze repertoria treft men de data aan waarop het erf werd beleend, aan wie het erf werd beleend, wie eventueel de getuigen waren en andere bijzonderheden. Vaak betreffen het beleningslijsten die zich over enkele honderden jaren uitstrekken, tot aan het eind van de 18e eeuw.

 

In bijgaand document treft men delen van deze repertoria aan, voor zover het de buurtschap Haarle betreft. De inhoud is als volgt:

                                                                                                        

Repertorium van de leen- en hofhorige goederen van de proosdij van St. Lebuinus te Deventer 1408-1809

Alferding, Essching (Pastink), Heerding, Loeding, Roeterding. Nr. 146

Rotherynck. Nr. 147

Meyerinck. Nr. 148

Meyerinck. Nr. 149

Meyerink. Nr. 150

Meyerink. Nr. 150

Meyerink. Nr. 151

Rembolding, Ilgerinck, Letteling, Wolterding, Meyerinc, Smeding. Nr. 152

Uyt de tienden te Haerle. Nr. 153

Olgerinc, Letlinc, Wolterdinc, Meyerinc, Smedinc. Nr. 154

Rotherdynck. Nr. 155

Rotherdynck. Nr. 156

Roetherdinck. Nr. 157

Rheterdinck. Nr. 158

Roterdinck. Nr. 159

Grote und Kleinne Reterinck. Nr. 160

Grote- en Kleine Reterink of Roterdink. Nr. 161

 

Repertorium op de leenregistes van de  leen- tins- en hofhorige goederen van het stift Essen

Lettelinck. Nr. 139

 

Repertorium op de leenregisters van het Huis Almelo
(1380) 1390-1775 (1805)

Gheverdinck (Hobert)

Schuring

 

Overijsselse leenprotocollen

525. 't Goet to Haerle, gheheten Essekinc, gheleghen in den kerspel to Helendorn.

526. Twee teende toe Haerle, dat Peter Peterssen van hem helt.

527. Die tienden, smal ende grof, --- over Schuring ende over Gheverdinc, gelegen in den kerspel van Helendoren.

528. To Stichts leen: --- Smedinc in den kerspel van Helendoren.

2043. Schurinck

2044. Schurinck