Alferink3 1943

Start

Antiquariaat

Overijssel

Haarle

Twenthe

Enschede

Home

Nieuws

Landrecht

Marke

Havezathen

Ontstaansgeschiedenis

Achtergrond

Catalogi

Bestuur

Boerderijen

Watermolens

Textielindustrie

Contact

 

Archieven

Dorp

Boeken

Landgoederen

Links

 

 

Sprengenberg

 

Foto’s en boeken

 

 

 

 

 

 

Erve Alferink

Actueel aanbod

 

OOST NEDERLAND

Jans, Jan; Jans, Everhard, Gevel- en stiepeltekens in Oost-Nederland, Enschede, Van der Loeff, 1974, X, 165 pag., eerste druk. € 35,-

 

OVERIJSSEL

Doorninck, Jan van, Geslachtkundige aanteekeningen ten aanzien van de Gecommitteerden ten Landdage van Overijssel zedert 1610-1794, met eenige berigten omtrent de voormalige havezathen in dat gewest, Deventer, J. de Lange, 1869, uitgeg. door de Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis [WERKEN 8], 786 pag., geb. in contemp. halfl. band. € 175,-

 

Eijken, Mr. E.D., Inventaris van de verzameling handschriften toebehorende aan de Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis, Zwolle, 1967, 70 pag., ing. € 5,-

 

Fockema Andreae, e.a., Mr. S.J., Overijsselse Plakkatenlijst Lijst der rechtsvoorschriften vastgesteld voor de provincie Overijssel gedurende het tijdvak 1528-1810 met inleidende aantekeningen omtrent de voor rechtsgeschiedenis van Overijssel belangrijke oorkonden, Utrecht, Kemink en zoon N.V., 1961, ing. € 15,-

 

Hoff, B. van 't; Lugard jr., Gerh. J., Honderd jaar Overijsselsche geschiedschrijving, [Deventer], J. de Lange, 107 pag., ing. € 10,-

 

Nagge, W., Historie van Overijssel, Zwolle, erven J.J. Tijl, 1908-1915, ca. 940 pag., 2 dl., uitgeg. naar een voorheen ongepubliceerd manuscript van een kroniek van Overijssel over de jaren 690 tot 1572 geschreven door Wilhelmus Nagge, uitgeg. door de Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis [WERKEN 24-25], facsimile-uitgave Groningen, Foresta, 1975, in twee imitatielederen banden. € 30,-

 

Theunisz, Dr. Joh., Overijsel in 1795 [Overijssel] Vanaf het uitbreken der revolutie tot het bijeenkomen van de eerste Nationale Vergadering, Amsterdam, Hamer, 1943, ing. in kart. band. € 25,-

 

OVERIJSSELSE PRENTEN

Kuyper gemeente kaartje, ca. 1865-1868, ca. 18 * 25 cm., origineel handgekleurde grenzen. Goede staat met ruime marges. Bedragen per kaartje. Scans op aanvraag.

Avereest 40

Blankenham 40

Den Ham 45

Denekamp 55

Stad Hardenberg [Hardenbergh] 50

Nieuw-Leusen [Nieuwleusen] 45

Oldemarkt [IJsselham / Kalenberg / Ossenzijl] 40

Olst [licht roestig] 40

Stad Ommen [incl. Ommerschans] 55

Ambt Ommen 55

Staphorst [licht roestig langs de randen] 55

Tubbergen 55

Vriezenveen 55

 

Tien Overijsselse litho’s, ca. 18 * 25 cm., uit Craandijk en Schipperus' Wandelingen door Nederland met Pen en Potlood, uit de eerste druk, ca. 1875,  gedrukt door Emrik & Binger te Haarlem.

·        ’t Huis Twickel

·        Gezicht uit de Lutte op Bentheim, Heide hut in Drienen, Schuurtje in de Lutte, Borne, Boerenwoning in Drienen, Twickeler Watermolen, Zelvert in Drienen

·        In de Lutte

·        De Gelder, Rande, Scherpenzeel

·        De Haere, De Haere, De Brabantsche wagen

·        ’t Huis te Diepenheim

·        Havezathe Warmelo, Havezathe Warmelo, Weldam bij Diepenheim

·        In De Lutte, Twickeler Bosch, Almelo’sche Bosch, Twickeler Bosch

·        Muurschildering te Bathmen

·        Markt te Hengelo, Oude poort van ’t gewezen huis te Hengelo, Landschap in Driene, ’t Gewezen Huis te Hengelo

Set voor € 275,-

 

SALLAND & VOLLENHOVE

 

[Deventer], Catalogus der handschriften berustende op de Athenaeum-bibliotheek te Deventer, Deventer, Deventer Boek- en Steendrukkerij, 1892, 79 pag, ing. in bedr. papieren omsl. € 15,-

 

Karkdijk, G.J., Kent u ze nog... de Hellendoorners, Zaltbommel, Europese bibliotheek, 1977, 159 pag., rijk geïll., obl. € 15,-

 

TWENTE

 

Deinse, J.J. van, uit het land van katoen en heide, Enschede, Van der Loeff, 1922-1939, 2 dln., eerste dl. eerste druk, geb., geïll., tweede dl. eerste druk, ing. geïll. € 45,-

 

[Goor], Dendermonde, Max, Carel Blazer, The finishing touch 100 jaar Twentsche stoombleekerij NV, [Goor], [Twentsche Stoombleekerij], 1957, geb., rijkelijk geïll, prachtig typografisch verzrogd. € 15,-

 

Heek. G.J. van, Reewild in Nederland, Deventer, Kluwer, 1948. 68 pag., geb. in imitatielederen band, geïll. met foto's en tekeningen. Zeldzaam. € 45,-

 

Heeringa, G.; Hulshof, A., Uit het verleden der doopsgezinden in Twenthe : schetsen, Borne, Over, VIII, 153 pag., orig. linn. band. € 25,-

 

Kuile, Mr. G.J. ter, De opkomst van Almelo en omgeving, Zwolle, erven J.J. Tijl, 1947, tweede druk, geb., geïll. € 15,-

 

Kuile, Mr. G.J. ter, Twentsche eigenheimers Historische schetsen van land en volk tussen Dinkel en Regge, Almelo, Hilarius, 1936, 404 pag, geb., geïll. € 25,-

 

Kuile, Mr. G.J. ter, Twentsche eigenheimers Historische schetsen van land en volk tussen Dinkel en Regge, Almelo, Hilarius, 1947, tweede druk, 404 pag, geb., geïll. € 25,-

 

Meinsma, K.O. (uitgeg. door), Wolter van Heijden, richter te Oldenzaal, 1547-1570, Zwolle, erven J.J. Tijl, 1906, uitgeg. door de Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis [WERKEN 22], geb. in krt. band. € 13,-

 

Oomes, Piet, Uit de Geschiedenis der Nederlandse gouwen Twente van d'Oalde noar de ni'jje tied, Utrecht, Uitgeverij van het St.-Gregoriushuis, 1935. 176 pag., ing. in bedr. pap. band, rijkelijk geïll., met uitv. kaarten. In zeer goede conditie. € 35,-

 

Rekening van Gosen van Raesfelt, de jonge, Drost van Twenthe over de jaren 1567-1572, Enschede, Witkam, 1982, 96 pag., ing. pap. band, geïll. € 5,-

 

[Rijssen], Andreus, Cas, 125 jaar Koninklijke Jutespinnerij en -weverij Ter Horst & Co N>V. Rijssen Holland 1835-1960, Wormerveer, Meijers Industriële Uitgeverij, 1960, ca. 70 pag., geb. in linn. band, foto's van Cas Oorthuys. € 25,-

 

Röring, W.G.A.J., Kerkelijk en wereldlijk Twente, historische schetsen, Oldenzaal, Bruggeman, 1909-1911, 2 dln., orig. linnen banden, stempeltjes op titelblad. Klein sneetje op de rug. € 60,-

 

Snuif, C.J., Verzamelde Bijdragen tot de Geschiedenis van Twente, Amsterdam, De Spieghel, 1930, bijeengebrachtd oor zijn dochter M.G. Snuif, 519 pag., geïll. met portret van de auteur, geb. in donkerblauw linnen band. € 70,-

 

Stork, Charles Theodoor (1822-1895), De Twentsche katoennijverheid Hare vestiging en uitbreiding Herinneringen en wenken, Enschede, M.J. van der Loeff, 1888, 103 pag., geb. in krt. bandje met bedr. pap. omsl. € 150,-

 

Stroink, L.A. Stad en land van Twente, tweede druk, Hengelo, Smit, 1966. 796 pag., geb. in linnen band. Zeer rijkelijk geïllustreerd en met uitgebreide literatuurvermeldingen. Standaardwerk. € 35,-

 

Winhoff, Melchior (bew. d. Mr. R.E. Hattink), Lantrecht der Thwenthe declareert, Zwolle, erven J.J. Tijl, 1898, uitgeg. door de Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis [WERKEN 18], 117 pag., geb. in hln. band, stemp., ex. van A. Wevers jr. € 15,-

 

ENSCHEDE

Albarda, J.W. (Lid van de Tweede Kamer], De Enschedesche Textiel=Industrie Antwoord aan de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Enschede, Enschede, De Nieuwe Tijd, 1914, 61 pag., ing. in orig. bedr. pap. omslag, ruggetje geplakt, met stempeltjes, zeldzaam. € 15,-

 

Blonk, A., Fabrieken en menschen: een sociografie van Enschede, Enschede, Twentsch Dagblad Tubantia, 1929, IX, 425 pag., krt., geb. linnen band € 35,-

 

Blonk, A., Fabrieken en menschen: een sociografie van Enschede, Enschede, Twentsch Dagblad Tubantia, 1929, IX, 425 pag., krt., ing. papieren omsl. € 25,-

 

Buunk, A.P., Van "Volksbibliotheek en leesinrigting" tot "mediatheek" Een beknopte geschiedenis van de Openbare Bibliotheek Enschede vanaf het oprichtingsjaar 1862, Enschede, Openbare Bibliotheek, 1984, 118 pag., ing., geïll. € 10,-

 

Elderink, Cato, Een Twentsch Fabriqueur van de achttiende eeuw [Familie Blijdenstein Enschede] [originele editie], Gouda, Koch & Knuttel, 299 pag., marokk. band, orig. ed. € 175,-

 

Heek, Dr. F. van, Sociale gevolgen van de economische crisis en depressie in Enschede (1929-1937), 18 pag. + katern documentatie, orig. pap. omsl. € 25,-

 

[Heek, J.H. van], Feestbundel aangeboden door het bestuur der Oudheidskamer "Twente" en eenige vrienden aan Jan Herman van Heek ter gelegenheid van zijn zestigsten verjaardag op 20 October 1933, Enschede, Van der Loeff, 1933, VIII, 224 pag., kart. band. € 90,-

 

Hesselink, B., Gerhard Jannink & Zonen te Enschede 1853-1938 Jaren van rationalisatie en verzet, Enschede, Witkam, 1983, 291 pag., geb. geïll. met stofomsl. € 15,-

 

Katoenspinnerij Bamshoeve 75 jaar jong, Enschede, Katoenspinnerij Bamshoeve, 1971, 52 pag., geniet. € 15,-

 

Kokhuis, G.J.J., Historie van Enschede, Hengelo, Witkam, 1984, 223 pag., geb. geïll. € 15,-

 

Schelven, Dr. A.L. van, Onderneming en familisme, Opkomst, bloei en neergang van de textielonderneming Van Heek & Co. te Enschede, Leiden Nijhoff, 1985, 254 pag., tweede druk, geb. geïll., stofomsl. € 10,-

 

Verdenius, Martie; Jesse, Nico, Mensen van Menko Menko people Le monde de Menko - foto's Nico Jesse tekst Marie Verdenius, Enschede, N.J. Menko N.V., uitgeg. ter geleg. van het honderdj. best. van N.J. Menko N.V., geb. € 45,-

 

TEXTIEL

Boot, Dr. J.P.A.G., De Twentsche katoennijverheid, 1830-1873, Amsterdam, H.J. Paris, 1935, 373 pag., ing. papieren omsl. € 45,-

 

Smissaert, Henri, Bijdragen tot de geschiedenis der ontwikkeling van de Twentsche katoennijverheid, Den Haag, Mouton & Co., 1906, uitg. Vereniging van Nederlandsche Werkgevers, X, 358 pag., ing. in orig. pap. omslag. € 40,-

 

DRENTHE

Het lantrecht van Drenthe, Groningen, Catharina Zandt, Boek- drukster Ordinaris van de Lantschap Drenthe, 1713, geb. doorsch. ex, ca. 10 cm. dik. € 300,-

 

Poortman, J., Geschiedenis van Meppel en omgeving, Meppel, 1952, niet in de handel, pap. omsl. € 30,-

 

FRIESLAND

Forslagen fon th' Selscip foar frysce tael in scriftenkinnisse, Liowerd [Leeuwarden], D. Meindersma, Wz., 1855, bedr. pap. omsl. € 15,-

 

Posthumus, R., Prieuwcke fen Friesche Rijmmelerije, trog [...], Predicant to Waaxins in Brantgum, Groningen, J. Oomkens, 1824, geb. in kart. band. € 25,-

 

Steenstra, H.W., Algemeene geschiedenis van Friesland. Een Volksleesboek door [...] Onderwijzer te Dongjum, Minnertsga, J. Bloemsa, 1845, 2 dln, moeten opn. geb. worden. € 100,-

 

Sytstra, H.S., Woordenleer der Friesche taal of tweede afdeeling der Friesche spraakkunst Uitgegeven door het gezelschap voor Friesche taal en letterkunde, Leeuwarden, H. Kuipers, 1862, ing. in orig. pap. omsl. € 15,-

 

GELDERLAND

Gereformiert Lantrecht van Veluwen und Veluwenzoom, Arnhem, Voor die twede verse ghedruckt, by Jan Janssen, 1621, ex. in fraaie perk. band, voorz. van vele aantek. in contemp. hand. € 425,-

 

Gids van Arnhem naar Gendringen, Doetinchem, Ned. Drukkers- en uitgevers-Mij. "G. Misset", ca. 1900-1910, 136 pag., orig. bedr. papieren omsl., bijz. goede staat, rijkelijk geïll. € 60,-

 

[Harderwijk], Kroniek van Harderwijk 1231-1931, Arnhem, Gysbers & Van Loon, 1968, 453 pag., geb. geïll. in linnen band. € 15,-

 

Harenberg, Jan, Geneugten van het buitenleven Landhuizen in Oost-Gelderland, Alphen aan den Rijn, Canaletto, 2003, 190 pag., geb. geïll. € 15,-

 

Heuvel, H.W., Geschiedenis van het Land van Berkel en Schipbeek, Arnhem, Gysbers & Van Loon, 1966, 339 pag., geb. geïll., krt., in linnen band. € 15,-

 

Nijhoff, P., Inventaris van het oud archief der gemeente Doetinchem, Arnhem, Is. An. Nijhoff, oorspr. bedr. pap. omsl. € 55,-

 

Reglement op de regeering der stad Lochem, Deventer, Gerrit Brouwer, 1796, X, 32 pag., contemp. papieren omsl., zéér zeldzaam. Geen andere exemplaren van bekend. € 1750,-

 

GRONINGEN

Groninger volks almanak [jr. 1/2], Groningen, J. Oomkens, etc., geb., eerste en tweede jrg. voor de jaren 1837, compl. met prenten, beide delen samen. € 45,-

 

Landt-recht des gerichts van Selwerdt Begrijpende de oude en nieuwe landt- rechten ende coustumen van voorschreven Gerichte, soo als de selve op 't nieu zijn gerevideert, gearresteert ende gepubliceert, Groningen, Cornelis Barlinck-Hof, Ordinaris Stadts Boecke-Drucker, Woonende in de Broer-Straat, By de Academie, 1673, 106 pag., geb. in perkamenten band, wat potloodstrepen op de schutbladen. € 200,-

 

DIALECT & LITERATUUR

Ballot, A., Eigenaardigheden van het Twentsche dialect, Hengelo, Broekhuis, 1968, 57 pag., ing. pap. band. € 5,-

 

Buren, Joh. F. van, Krönnenzommer, Almelo, Hilarius, 1948, 75 pag. Softcover: € 15,- Gebonden: € 25,- Gebonden en gesigneerd (opl. 250 exx.) € 35,-

 

Engel; Gur'jan, Ol'ga Markovna; Kuprejanov, Nikolaj Niklaevis; Praag-Dworson, Ljoeba van; Hess-Binger, Eliza; Afanas'ev, Aleksandr Nikolaevic; Visneveckaia, Sofija Kasanovna (llustrator); Fradkina, Elena Michailovna (illustrator, De gouden blaren - Dieren in den winter, Den Haag, Vereeniging "De Baanbreker", Den Haag, Servire, [1928]. 12 + 12 pag., twee afzonderlijke papieren bandjes, ruggetjes keurig beplakt met linnen, rijkelijk geïllustreerd. Goede staat, geen vlekken of roest. € 125,-

 

Fontaine, Jean de la, De vos en de ooievaar, Amsterdam, Amand Lith, [188?]. 12 pag., bevat zes gekleurde litho's, 25 cm, ingenaaid in bedrukt papieren omslag. Zeer schaars. € 125,-

 

HAVANHA, Garriet Jan van tienen klaar, Meppel, J.A. Boom en Zoon, 1968, 158 pag., eerste druk. € 20,-

 

Kreggemeyer, A.P. Bestevaar vertelt Olde geschichten föör kinder, Delden, Stabo, 1968, 95 pag., ing. pap. band, geïll. door Everhard Jans, exx. uit bibl. Joh. Buursink. € 5,-

 

[Literature], E.V.L., Den omsigtigen Hollander, vertoond in een samenspraek tusschen een politijk, een koopman, een schipper, Holland, Gerrits de Vredesoekers, 1667, 54 pag., Knuttel 9475, Fiele, Pamfletten, 5520. Zeer zeldzaam, met halfperk. band, moet evt. opn. geb. worden. € 1200,-

 

Wijngaarden, W.J.C. van, Met n oaln maester biej n heard, Enschede, Van der Loeff, [1956], 388 pag., geb. in linn. band. € 20,-

 

RELIGIE

Bruinses, A.G., Tafereelen uit de geschiedenis van de stichting en vestiging der Christelijke kerk, Broningen, C.M. van Bolhuis Hoitsema, 1849, 414 pag., ing. € 50,-

 

Geschiedenis der vroegere volken, die onze aarde bewoond hebben en nog bewoonden bij de geboorte van Jezus Christus. In zamenspraken. Nieuwe uitgave, Amsterdam, Schalekamp en Van de Grampel, 1835, 122 pag., geb. in bedr. krt. band. Zeer goede staat. € 50,-

 

Heitmeyer, Erika, Das Paderborner Gesangbuch 1628, Paderborn, Bonifatius GmbH, 2007, geb. in imitatie-perkamenten band. € 15,-

 

Hüsing, Augustin, Der heilige Liudger, erster Bischof von Münster, Apostel der Friesen und Sachsen, Münster, Theissingschen Buchhandlung, orig. uitg., zeldz. geb. € 100,-

 

Maronier, J.H., Geschiedenis van het protestantisme van den Munsterschen vrede tot de Fransche Revolutie 1648/1789, Leiden, E.J. Brill, 1901, geb. € 30,-

 

Die Münsterschen Wiedertäufer und die Altevangelischen Taufgesinnten. Veränderter Abdruck aus dem "Gemeindeblatt für Mennoniten" Nr. 4 und 5, Jahgr. 1886, Reihen, U. Hege, 1887, € 10,-

 

ONDERWIJS

Stratemeijer, J.H., Bijvoegsel tot de handleiding bij het onderwijs in de vormleer op de lagere scholen. een rekenboekje voor de hoogste klasse. Achtste druk. Breda, Broese & Comp., 1874. 15 pag., papieren omslag. Wat los in de band. Schaars. € 30,-

 

Loghem, J. van, Leeraar in de Wiskunde te Leiden, Meetkundig schoolboek door H. Sluijters. Achtste Druk. Op nieuw verbeterd en vermeerderd [...]. (met figuren in den tekst). Amsterdam, C.L. Schleijer en zoon, 1879. 144 pag., origineel bedruk papieren omslag. Wat los in de band. € 30,-

 

Blink, Dr. H., Van Hemel en Aarde. Wis en Natuurkundige Aardrijkskunde voor de volksschool, eerste stukje. Met vele fraaie houtsneden. Zutphen, W.J. Thieme & Cie., [1886]. 113 pag., hln. band. Rijkelijk geïllustreerd. Iets roest op titelpagina. € 10,-

 

OVERIG
Brochures/catalogus: 1) Internationaal concours hippique nieuwe R.A.I. gebouw Amsterdam, 1, 2, 3 december 1961 (104 p.), with 2) Catalogus concours hippique Nijmegen zondag 27 juni 1943, with 3) Programma Provinciale Kampioenschappen Landelijke Rijverenigingen in Gelderland op vrijdag 22 augustus 1947 te Epe, with 4) Programma van het concours-hippique en springconcours op dinsdag 16 september 1941, Veemarktterrein, Coreselaan, Utrecht, with 5) Programma van het concours-hippique en springconcours op woensdag 8 september 1943, Veemarktterrein, Croeselaan, Utrecht, with 6) Dressurproeven 1959., 's-Gravenhage, Amsterdam, Epe, Utrecht, Nijmegen, etc., 1941-1961, allen origineel bedrukt papieren omslagen. Leuk pakketje, 6 brochures. € 20,-