Start

Antiquariaat

Overijssel

Haarle

Twenthe

Enschede

Home

Nieuws

Landrecht

Marke

Havezathen

Ontstaansgeschiedenis

Achtergrond

Catalogi

Bestuur

Boerderijen

Watermolens

Textielindustrie

Contact

 

Archieven

Dorp

Boeken

Landgoederen

Links

 

 

Sprengenberg

 

Foto’s en boeken

 

 

 

 

 

 

Erve Alferink

 

Links

 

 

Voor meer informatie over het ontstaan en functioneren van dorp en marke.

 

Haarler Boerderijonderzoek

 

 

Klik op het gebied van uw keuze.

 

Documenten

 

 

Haarler Boerderijonderzoek

 

Inleiding

Reeds sinds 1998 heb ik mij verdiept in het wel en wee van mijn eigen familie. Al snel bleek ik af te stammen van een oud Haarler geslacht, de Kempers, die reeds ruim vertegenwoordigt zijn in ons dorp. Desondanks ben ik woonachtig op het erve Alferink, dat sinds het begin van de 20ste eeuw al de bijnaam Kemper-Alferink draagt. Nadat ik enkele jaren terug mijn eerste publicatie afrondde over het geslacht Kemper was de tijd rijp voor een nieuw onderzoek, waarvoor de eerste stappen echter al waren gezet tíjdens mijn eigen familieonderzoek.

 

In de afgelopen jaren richtte het onderzoek zich voornamelijk op de marke zelf en het bestuur en beleid van de marke. Zijdelings kwamen ook de diverse gewaarde erven aan bod. De marke bestond oorspronkelijk uit 17 gewaarde erven, waarvan de eigenaren (boerderijen werden voor circa 1800 gepacht) hun beleid voerden ten aanzien van gezamenlijke kwesties. Hierbij kan gedacht worden aan het beschermen van de woeste grond, behoud en onderhoud van de Haarlerenk, erfscheidingen, het houden van vee en vele andere interessante zaken. Bewust heb ik er voor gekozen om te beginnen met een klein aantal boerderijen om het werk wat overzichtelijker te houden. De niet gewaarde erven, de oorspronkelijke keuterboerderijen, zullen mogelijk in een later stadium aangeschreven worden.

 

Opzet van het onderzoek

In de afgelopen winter zijn de boerderijen binnen de marke aan een (oriënterend tot diepgravend) onderzoek onderworpen. Er is getracht per boerderij een lijst op te stellen van vermeldingen sinds het ontstaan, vaak al ver voor 1400, tot het begin van de 20ste eeuw. Zo is een zeer uitgebreid overzicht ontstaan van eigenaren en bewoners.

 

Op dit moment is een groot deel van deze informatie online beschikbaar. Omtrent elk erf kan informatie gevonden worden aangaande de bewoners. Voor wat betreft de laatste honderdvijftig jaar, gemiddeld sinds 1850, is deze informatie aangevuld – voorzover beschikbaar – met oude bidprentjes.

 

Vervolg

Voor een gedeelte van de genealogische en historische informatie, zoals deze hier wordt gepresenteerd, is en/of wordt uitvoerig overleg gepleegd met de huidige of oorspronkelijke bewoners der erven. Doordat nu deze informatie ook voor andere ‘markegenoten’ beschikbaar is hoop ik dat er nog meer informatie boven water komt. Mijn interesse gaat uit naar oude notariële akten, foto’s van boerderijen – zowel interieur als exterieur – en personen, aanwezige volkskunst, et cetera.

 

Het eerste doel is in ieder geval de huidige stand van zaken van de oorspronkelijke Haarler marke voor het nageslacht te bewaren.