Bibliografie

 

2013
47. ‘Woar kom iej vot dan?’, in: Bodbreef, Kreenk vuur de Twentse Sproake, 2013, 4e joargaank nr. 1.
48. Boudewijn’s Proza en Poëzij ten voordeele der bewoners van Twenthe, in: ’t Inschrien, 2013/1, Enschede, 2013.
49. ‘Het begrip Overijssel doet er toe!’ Twentse geschiedenis niet los te zien van provinciale context, in: ’t Inschrien, 2013/1, Enschede, 2013.
N.B. Interview met Ewout van der Horst over het project Canon van Overijssel.
50. Tijdelijke Canadese begraafplaats in Haarle, in: Reggesproake, Historische Kring Hellendoorn Nijverdal, 2013/2.

2012
35. Gerrit Loenink (1767-1834) Vooruitziend landbouwer als burgemeester van Haarle, in: Reggesproake, Historische Kring Hellendoorn-Nijverdal, 2012/1.
36. Wat doet de Historische Kring Hellendoorn-Nijverdal, in: Reggesproake, Historische Kring Hellendoorn Nijverdal, 2012/1.
Ook in Reggesproake, 2012/1: Robert Kemper Alferink, Ria Peek en Paul Janse, Bij het verschijnen van een nieuw nummer.
37. Uit de collectie van de Oudheidkamer: Herdenking Stadsbrand 1862-1912, in: ’t Inschrien, Vereniging Oudheidkamer Twente, Enschede, 2012/1.
38. Stadsbrandspecial ’n Sliepsteen, verschillende bijdragen, nr. 109, Enschede, 2012.
– Paaskermis in 1860
– Stroink schrijft: “Het geheel ziet er zeer Natuurgetrouw uit en maakt een bijzonder aardige indruk.”
– [Herpublicatie verzorgd van:] K.B. Nanning, Verantwoording van de tekening Enschede in 1826 Zoals getekend in de maanden augustus – oktober 1958
– [Herpublicatie verzorgd van:] K.B. Nanning, Toelichting op de tekening van de stad Enschede in het jaar 1826
– Bruisende herdenkingen in 1912 en 1962? De brand van Enschede herdacht.
– Nanning’s Vogelvluchtkaart bij de Nationale Levensverzekeringbank (geschreven met Geert Bekkering)
– De auteursrechtenkwestie
38. ‘In de brand, uit de brand’ : Enschede in en na 1862, in: MijnStadMijnDorp Historisch Tijdschrift Overijssel, 2012/2, Zwolle, 2012.
39. Het “losse hoes” Groot Bavel Na 75 jaar opnieuw te redden van de ondergang?, geschreven met Hilda Ferwerda, in: ’t Inschrien, 2012/2, Enschede, 2012.
40. Boekrecensie: Het pachtboek van Herman Goossen Grubbe tot Herinckhave, in: ’t Inschrien, 2012/2, Enschede, 2012.
41. Bericht van Johanna: over boekproductie in de Hongerwinter, in: Reggesproake, Historische Kring Hellendoorn Nijverdal, 2012/2.
N.B. Ook verschenen, geschreven in Haarles dialect, onder de titel: ’n Breef van Jehanna: oaver maken van beuke in ’n Hongerweenter, in: Bodbreef, Kreenk vuur de Twentse Sproake, 2002, 3e joargaank nr. 2.
42. Ansichtkaarten: als groet en souvenir van het verleden, in: MijnStadMijnDorp Historisch Tijdschrift Overijssel, 2012/3, Zwolle, 2012.
43. Verschillende artikelen geschreven in de Canon van Hellendoorn, onderdeel van het project Canon van Overijssel, IJsselacademie, 2009-2012.
N.B. Canon van Hellendoorn werd gelanceerd tijdens het Zunnewendefestival op 7 juli 2012.
44. Contractmanagement in de zorg is van levensbelang, samen met Godelieve Riezebosch, in: Inkoopvakblad Deal!, NEVI, juli 2012.
45. De Twentse boerderij als baken in het landschap?, in: Jaarboek Twente 2013, 53e jaargang, Uitgeverij TwentseWelle, Enschede, 2012.
46. ‘Praat toch eens normaal man’, in: Bodbreef, Kreenk vuur de Twentse Sproake, 2012, 3e joargaank nr. 4.

2011
28. Bidprentjes als levensverhalen, in: MijnStadMijnDorp Historisch Tijdschrift Overijssel, 2011/1, Zwolle, 2011
Recensie van Gerard Lage Venterink in Twentsche Courant Tubantia, Stad & Land, 9 maart 2011.
Ook gepubliceerd in: Familiekrant Veldmaat Veldmate Veltmaat, 29e jaargang, december 2011, pag. 28-30.
29. Hoe was het ook alweer? De Haarler molen – Einde van het ancien regime, in: Koerier Raalte, no. 1, 19 januari 2011, 40e jaargang, Heino, Sonodruk.
30. Honderd jaar Tuindorp Het Lansink, in: ‘t Inschrien, 2011/1, Enschede, 2011
Ook in ’t Inschrien, 2011/1: Boeksignalement: Oudheid van Twente
N.B. Bespreking van het boek van dr. Gerard Seyger.
31. Ernst Jan Krudop: nieuwe voorzitter voor de Oudheidkamer Twente?, [uit naam van de redactie gepubliceerd], in: ‘t Inschrien, 2011/1, Enschede, 2011
–. Foto geleverd aan: Benny Koerhuis, Erfgoed behouden voor de toekomst, in: De Stentor, editie 13 april 2011.
32. Wat gebeurde er in 1833? De dissertatie van B.W. Blijdenstein, in: ’n Sliepsteen, nr. 106, Enschede, 2011
33. Een Twentse fabrikantenfamilie op het Sallandse platteland, in: MijnStadMijnDorp Historisch Tijdschrift Overijssel, 2011/4, Zwolle, 2011.
34. Bij de inwijding van Enschede’s klokkenspel, in: ’n Sliepsteen, nr. 108, Enschede, 2011

2010
24. Johanna van Buren uit antiquarisch oogpunt, in: ’t Inschrien, 2010/1, Enschede, 2010
N.B. Ook verschenen in: de Reggesproake, Historische Kring Hellendoorn-Nijverdal, Nijverdal, 2011/1.
Ook in ’t Inschrien, 2010/1: Riemweurdkesbook, recensie.
25. Het Twents Streekarchief in Delden, in: ’t Inschrien, 2010/2, Enschede, 2010
Ook in ’t Inschrien, 2010/2: Open dag in het OKThuis
–. Meegewerkt aan en afgebeeld in: Geert Bekkering, Verenigd door Sportclub Enschede, in: MijnStadMijnDorp Historisch Tijdschrift Overijssel, 2010/2, Zwolle, 2010
26. Leven op ‘Erve Alferink’, in: Sprekend Haarle Het leven in Haarle tussen 1945-2010, Stichting Marke Haarle, Haarle, 2010
–. Foto geleverd aan Buurtboek Velve-Lindenhof Verhalen van toen en nu, Enschede, 2010
–. Hart voor Salland, Stichting Sallands Erfgoed, [Okkenbroek], 2010
Participatie vanuit het bestuur, genoemd op achtercover. Boekje met verzamelde artikelen uit De Stentor – Sallands Dagblad, zomer 2009, naar aanleiding van de actie Hart voor Salland.
27. Dag voor de regionale geschiedenis en streekcultuur, in: ‘t Inschrien, 2010/4, Enschede, 2010
Ook in ’t Inschrien, 2010/2: Verslag van de excursie naar het Emsland.

2009
18. Straatnamen in ’n Sliepsteen
18.1. Dr. A.H.J. Coppesstraat, in: ’n Sliepsteen, nr. 97, Enschede, 2009
Ook in ’n Sliepsteen, nr. 97: twee foto’s bij artikel over Schuttersveld van Johan Hemken.
18.2. Dr. H.L. Bezoenstraat, in: ’n Sliepsteen, nr. 99, Enschede, 2009
18.3. Ripperdastraat, in: ’n Sliepsteen, nr. 100, Enschede, 2009
18.4. Weeleweg, in: ’n Sliepsteen, nr. 101, Enschede, 2010
18.5. Sesamstraat, in: ’n Sliepsteen, nr. 102, Enschede, 2010
18.6. Oliemolensingel, in: ’n Sliepsteen, nr. 103, Enschede, 2010
19. Wat gebeurde er in 1118/1119?, in: ’n Sliepsteen, nr. 98, Enschede, 2009
Ook in ’n Sliepsteen, nr. 98: een foto van de Marthalaan bij het gelijknamig artikel van Geert Bekkering.
N.B.: in ’n Sliepsteen, nr. 99: Reacties van lezers [correctie zetfout in Wat gebeurde er in 1118/1119]
20. Excursie naar Enter, in: ’t Inschrien 2009/2, Enschede, 2009
Ook in ’t Inschrien, 2009/2: foto Palthehuis bij artikel van Hilda Ferwerda
21. Foto van het erve Alferink geleverd aan: Wim H. Nijhof, Een Twentse natuurliefhebber en een beetgenomen baron in Salland, in: Historisch Overijssel, jaargang 5, nr. 2, Zwolle, 2009.
N.B. Daarbij ook J.H. van Heek’s tekening van het erve Alferink afgedrukt.
22. Gerrit Loenink (1767-1834) en zijn betekenis voor het dorp Haarle Over een boerderij, bakkerij, molen, winkel en 133 hectare grond, Genootschap tot instandhouding en behoud van de Marke Haarle, Haarle, 2008
–. Foto’s geleverd aan: Liselotte M. Davis, Dem “Satanorium” entronnen Die Niederländerin Anna Scholten hatte eine besondere Beziehung zu Fritz Reuter und zu Stavenhagen, in: HeimatKurier (onderdeel Nordkurier), Neubrandenburg, 2009
–. Het leven van Melchior Winhoff en zijn nageslacht, in: ’t Inschrien, 2009/3, Enschede, 2009. Oorspronkelijk gepland als no. 27.
Ook in ’t Inschrien, 2009/3: reproductie oude ansichtkaart Natura Docet
–. Foto’s geleverd aan: Willy Ahlers, Kanaal Almelo-Nordhorn, in: ’t Inschrien, 2009/4, Enschede, 2009
23. Foto’s Fabrieksschool bij rubriek Kiek(j)es in: ’n Sliepsteen, nr. 100, Enschede, 2009

2008
9. Kostprijzen binnen Isala Facilitair Een onderzoek naar de mogelijkheden en onmogelijkheden, Isala klinieken, Zwolle, 2008
10. Het voorbeeld Haarle Historisch onderzoek binnen een markegenootschap, in: Historisch Overijssel, 2008, jaargang 4, nr. 1, Haarle, 2008
N.B. In meer uitgebreide vorm verschenen onder de titel Historisch onderzoek binnen de Marke Haarle in: ’t Inschrien 2008/4, Vereniging Oudheidkamer Twente, Enschede
N.B.2 De uitgebreide vorm ook verschenen in: de Reggesproake, Historische Kring Hellendoorn-Nijverdal, Nijverdal, 2011/2.
11. De gewaarden binnen de Marke Haarle Bidprentjes tussen 1870-2007, Genootschap tot instandhouding en behoud van de Marke Haarle, Haarle, 2008
12. De managementtool Een uitdaging om wat te weten, Isala klinieken, Zwolle, 2008
13. Haarle in oude ansichtkaarten, Retrospect Boekproducties, Zuidwolde, 2008
14. Hellendoorn in oude ansichtkaarten, Retrospect Boekproducties, Zuidwolde, 2008
15. twee foto’s geleverd aan: De bundels gebundeld. Overijsselse Historische Bijdragen. Verslagen en Mededelingen van de Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis, Waanders, Zwolle, 2008
N.B. Eerste exemplaar aangeboden op 20-09-2008 aan H.M. Koningin Beatrix
16. Bijnamen van Haarle verzorgd in: Herman Kampen en Gerrit Hendriks, Bijnamen in de gemeente Hellendoorn, Uitgeverij Twentwel, Hulsen, 2008
Bijbehorende bijdragen:
Bijdragen over bijnamen binnen de Buurtschap Haarle. I. Gewaarde erven, niet gepubliceerd schrijven, d.d. 29-10-2007
Bijdragen over bijnamen binnen de Buurtschap Haarle. II. Soorten bijnamen, niet afgerond schrijven, concept d.d. 30-10-2007
17. Columnist bij Nieuwsbrief Isala Facilitair: Uit de kobold kamer ,Isala klinieken, Zwolle, 2008
Vanaf 2009 betrokken als redactielid en zodoende verantwoordelijk voor verschillende artikelen in de nieuwsbrieven en het jaarverslag van 2008 en 2009. Laatste nummer verschenen voorjaar 2010.

2007
3. Publicaties over de stadsbrand [van Enschede], in: ’n Sliepsteen, nr. 91, Enschede, 2007
4. [Winhoff] 1) Het leven van Melchior Winhoff en zijn nageslacht 2) Melchior Winhoff en het landrecht der Thwenthe Declareert, oorspronkelijk geplande bijdragen voor Typisch Twente, Haarle, 2007, uiteindelijk gepubliceerd in 2009/2010 in ’t Inschrien.
5. Het jagersbloed van Gerrit Jan van Heek jr., in: Typisch Twente 2007 nr. 3, Enschede, 2007
6. Het ontstaan van de buurtschap Haarle, lopend onderzoek & website, Haarle, 2007-heden
7. Foto geleverd van oorlogsmonument in Markelo aan: Robert Eckhardt, ANWB Wandelroutegids Nederland, ANWB bv, Den Haag, 2007
8. Columnist bij ’t Inschrien, Vereniging Oudheidkamer Twente, Enschede, 2007-heden
N.B. Column 2010/2 “Canontrein” ook gepubliceerd in Overijsselsche Canoncourant, no. 2, september 2010, IJsselacademie, Kampen, 2010

2006
1. Genealogieën van Twentse fabrikantenfamilies, in: Typisch Twente 2006 nr. 3 en 4, Enschede, 2006
2. Landrecht van Overijssel, lopend onderzoek, Haarle, 2006-heden

Gerrit Loenink (1767-1834)

Vooruitziend landbouwer als burgemeester van Haarle