okt 152011
 

Bidprentjes worden in katholieke kringen al honderden jaren gedrukt en verspreid bij het overlijden van een overledene. Ze zijn bedoeld als aandenken aan een dierbare. De functie ervan is door de eeuwen heen veranderd. Continue reading »

sep 042011
 

 

Aan het einde van de negentiende eeuw begonnen Twentse fabrikantenfamilies in de ruime omtrek van de stuwwal tussen Oldenzaal en Enschede met het opkopen van honderden hectares woeste grond. Er verrezen tot ca. 1920 vele tientallen fabrikantenvilla’s, waarmee architecten als Karel Müller en Gerhard Beltman een sterke stempel drukten op het Twentse buitengebied. Eén van de weinige fabrikanten die in Twente geen geschikte locatie vond was de Almeloër A.A.W. van Wulfften Palthe. Hij bouwde een bijzondere huis op de Sprengenberg, twee kilometer ten zuiden van het Sallandse dorp Haarle. Een grote opknapbeurt begin dit jaar heeft er voor gezorgd dat de toren weer – als vanouds – prijkt als witte baken in het landschap. Continue reading »

jul 072011
 

Al honderden jaren worden er in Nederland genealogieën opgesteld, in uitgebreide of minder uitgebreide vorm om eer te doen aan de vaak adellijke afstamming van de burgerlijke geslachten in de grote steden in het land. Het doel van de genealogie was ook vaak het aan kunnen tonen van een adellijke titel, ten behoeve van lidmaatschap van de Ridderschap. Continue reading »

jul 032011
 

Het volgen van deugdelijk onderwijs was in het verleden voor slechts weinigen weggelegd. De aan de plaatselijke kerk verbonden scholen in Twente waren vaak klein van omvang, het opleidingsniveau van de koster beperkt en lessen werden er nauwelijks gegeven. Er waren maar enkele zogenaamde Latijnse scholen, waar de oudere jeugd uit de gegoede burgerij een vorm van onderricht kreeg die daadwerkelijk als kennisverrijking geclassificeerd kon worden. Het volgen van studies aan universiteiten in Groningen, Leiden, Utrecht, Münster of elders was al helemaal voor weinigen weggelegd. Benjamin Willem Blijdenstein was een van de weinigen die dit wel gegund was. Continue reading »

jul 032011
 

Op 6 mei 1911 vond door F.G. (Frans) Stork, zes jaar oud, de eerste steenlegging plaats voor Tuindorp ’t Lansink. Als zoon van de Hengelose industrieel Coenrad Frederik Stork was hij getuige van het ontstaan en de ontwikkeling van een van de fraaiste tuindorpen van Nederland. Door het samengevoegde kapitaal van de machinefabrieken van de Gebr. Stork & Co., de firma N.V.G. Dikkers & Co. en de Nederlandsche Katoenspinnerij was er voldoende geld beschikbaar om met de meest moderne inzichten als goed rentmeester zorg te dragen voor de huisvesting en ontwikkeling van hun arbeiders. In mei 2011 bestaat het Hengelose Tuindorp Het Lansink honderd jaar, daarom een korte terugblik op het ontstaan. Continue reading »

jul 032011
 

Nadat de Fransen in het voorjaar van 1795 binnen de Sallandse grenzen verschenen veranderde er veel qua wetgeving. Het anciem regime (de oude tijd) was voorbij. Napoleon kondigde grootscheepse hervormingen aan, waaronder het afschaffen van allerlei ‘ouderwetse’ aan de adel voorbehouden rechten. Eén daarvan was het recht op het vangen van wind, ofwel het mogen hebben van een molen. Door een vooruitziende Haarlese boer, Gerrit Loenink, werd daar al snel op ingesprongen. Continue reading »

jul 032011
 

Tussen 1927 en 1961 publiceerde Johanna van Buren haar gedichten, die ze liefkozend leedties noemde, (meestal) in het Dagblad van het Oosten (aanvankelijk in het Twents Zondagsblad). In 1944 gaf ze haar eerste dichtbundel uit, Zunnebloome. De bundel Verzamelde gedichten verscheen in 1981, samen met een proefschrift over haar leven en werk door de Hellendoorner Jan Bouwhuis. In deze dissertatie is weinig aandacht voor de verschillende uitgaven van haar werk. Continue reading »