okt 262013
 

Boerderijen in Salland - cover Boerderijen horen als vanzelfsprekend bij het platteland. De meeste mensen gaan er achteloos aan voorbij. Maar in werkelijkheid gaat achter al die panden een meeslepende geschiedenis schuil. De historische boerderijen in Salland zijn de meest tastbare nalatenschap van de vele generaties boeren die hier de zandgronden bewerkten. De bewoners pasten hun boerderijen voortdurend aan de eisen van de tijd en hun persoonlijke voorkeuren aan. Dit boek toont de karakteristieken en de schoonheid van dit erfgoed. Het bevat een beschrijving van de ontwikkeling van boerderijen en bijgebouwen in Salland door de eeuwen heen, met speciale aandacht voor de streekeigen kenmerken. Ook zijn interviews opgenomen met huidige boerderijbewoners. Bovendien telt het standaardwerk meer dan 500 historische en actuele afbeeldingen, die een prachtig en leerzaam beeld geven van de boerenerven in de regio. De lezer zal in het vervolg met een andere blik naar het Sallandse landschap kijken.

Boerderijen in Salland werd uitgegeven door Stichting Sallands Erfgoed en geschreven door Everhard Jans, Ewout van der Horst en Robert Kemper Alferink.

ISBN: 9789081861113
Prijs: € 29,95
Specificaties: 320 pagina’s rijk geïllustreerd in kleur 22×28 cm, gebonden, leverbaar vanaf 9 november 2013, verzending pakketpost.

Bestellen!

Preview

Afbeelding 1 van 6

mrt 302013
 

Met luu uut Almelo en Wierdn waar ‘k lesterdaags biej de Plattelandsconferentie. Twee daage met zowat dreehonderd man biej mekaare um veuruut te kiekn oaver hoe oons laand d’r biej zol liggn in 2020, en wieder vot. Oaver sociaal kapitaal, de circulaire economie en nieuwe gemeenschappen. Wiej waarn doarveur in Wageningen, netties in ’t mildn van ’t laand, met luu van Grönningn töt West-Vlaandern.

Continue reading »

sep 072012
 

Aanwijzigingen voor gebruik
Deze kwartierstaat is een eenvoudige export van een complex onderzoek. In bepaalde gevallen zijn niet alle filiaties bewezen. Ga dus zorgvuldig met getoonde gegevens om. Er is meer informatie beschikbaar dan hieronder getoond. Denk aan gedetailleerdere data, gezinssamenstellingen, et cetera. Aanvullingen zijn van harte welkom.

Continue reading »

jul 142012
 

Oale beuk verzamelen is machtig mooi wark. Elk boek vertelt oe ’n verhaal, det langer duur des te oalder ’t boek wördt. Noadet ’n boek kloar is biej ’n drukker en ’n beender, giet ’t langs pakhuuze, boekhaandels, kump ’t biej leu in de kaste en giet ’t doarnoa verdan noa boedelverkopers en – doarnoa – as ‘t ’n oald boek is – kump ’t in ’t antiquarisch circuit. De provenance (woar ’t vandan kump) onderzeukn kan ‘k ’n bult wille an hebbn. Det wark doe’j met haandtekeningen, stempels of oale plakkers en zegels. Mangs he’j geluk, en vind ie’j ook brieven of aander papierwark in ’t boek.

Continue reading »

jun 142012
 

“Reeds jarenlang was het de stille wensch geweest zoowel van het bestuur der Oudheidkamer Twente, als van enkele particulieren aldaar, de hand te leggen op een goed specimen van het oude Twentsche losse huis”, aldus Willem Hendrik Dingeldein. Het is alweer vijfenzeventig jaar geleden dat aan die wens werd voldaan: Jan van Heek kocht los hoes Groot Bavel uit De Lutte en liet het opbouwen in de tuin van het Rijksmuseum Twenthe. Nu, in 2012, lijkt de situatie niet veel beter te zijn. De boerderij staat er verlaten bij, plannen voor een nieuwe verhuizing zijn nog onzeker. Maar er is hoop! Continue reading »

jun 142012
 

Op 7 mei van dit jaar is het exact 150 jaar geleden dat het toen nog kleine industriestadje Enschede werd verwoest door een allesvernietigende brand. De eerste grote brand voor de stad was het niet en de laatste evenmin. De dramatische gebeurtenis in 1862 had echter niet alleen negatieve gevolgen. Het vuur stelde de Enschedese fabrikanten in staat om snel en ingrijpend  te innoveren. Moderne fabriekscomplexen verrezen, met eveneens moderne getouwen, en dit zorgde ervoor dat Enschede ijd een meer toonaangevende rol kon gaan spelen binnen de Nederlandse textielindustrie. Continue reading »

dec 292011
 

De stadsbrand van 7 mei 1862 leidde tot een vernietiging van de oude historische klokken, die nog in 1523 op de Klokkenkamp, de huidige Klokkenplas, gegoten waren. Kort na de brand werd de toren van twee nieuwe klokken voorzien. De komst van een compleet klokkenspel liet echter nog decennia op zich wachten. Het was het resultaat van de inspanningen van Christine Frederike van Heek-Meier (1842-1920), die de komst ervan helaas niet meer mee mocht maken.

De twee klokken van na de stadsbrand werden vervangen door klokken van Gillet & Johnsten; het 42 klokken tellende beiaard werd aangeboden door een aantal vooraanstaande families. Drie ervan, de luidklokken, bevatten randschriften van C.F. van Heek, Edwina van Heek en Bertha van Heek-Jordaan. Deze werden geschreven door J.H. van Heek en Cato Elderink. Op 29 augustus 1929 vond de overdracht plaats van de klokken aan het gemeentebestuur. Toespraken volgden van J.H. van Heek, burgemeester Bergsma, namens de voogdij J.J. van Deinse en dr. Caspari, voorzitter van de Nederlandse Klokkenspel Vereeniging. Na de voordrachten had zich op de Markt “inmiddels een duizendkoppige menigte verzameld. De grijze toren werd belicht door schjnwerpers en leverde op dezen mooien zomeravond een waarlijk sprookjesachigen aanblik op. […] Toen sloeg in den toren de beiaardier van Mechelen, gustaaf Nees, de eerste tonen van ons Volkslied aan. […] Een geestdriftig applaus beloonde den kunstenaar voor deze opening van zijn concert.” Ook de rest van het weekend volgenden nog een reeks van concerten van Nees, waarna de beiaard nog geregeld bespeeld zou worden op de marktdagen.

okt 232011
 

Het doen van historisch onderzoek is belangrijk. Om in kleine agrarische gemeenschappen de plaatselijke bevolking daarbij te betrekken des te meer. Dit artikel gaat in op de mogelijkheden dat het (voorheen) bestaan van een plaatselijk markegenootschap biedt. Continue reading »