sep 152012
 

Titel: Het Kerkdorp Haarle / [door A.E. Rientjes]
Auteur: Antonius Egbertus Rientjes (1881-1961)
Jaar: 1934
Uitgever: Zwolle : Overijsselsche Courant en Handelsdrukkerij
Annotatie: Overdr. uit: Overijselsch Dagblad. – 1933-1934
Omvang: 20 p
Formaat: 29 cm

Continue reading »

sep 072012
 

Aanwijzigingen voor gebruik
Deze kwartierstaat is een eenvoudige export van een complex onderzoek. In bepaalde gevallen zijn niet alle filiaties bewezen. Ga dus zorgvuldig met getoonde gegevens om. Er is meer informatie beschikbaar dan hieronder getoond. Denk aan gedetailleerdere data, gezinssamenstellingen, et cetera. Aanvullingen zijn van harte welkom.

Continue reading »

aug 012012
 

Preview! Een klein fragment, van een half uur durende reportage. Volledige vertoning, ergens in Haarle, najaar 2012. Daarna helemaal online.

In 1959 nam de Enschedese filmmaker Adolfs een film op van het leven in de buurtschap Haarle. Van deze film zijn verschillende exemplaren (kopieën) bewaard gebleven, waarvan één in de Kemper Alferink Collectie. Het Historisch Centrum Overijssel heeft inmiddels de film gedigitaliseerd en draagt zorgt voor de conservering van de originele banden.

jul 042011
 

Lijsten van beleningen zijn in de afgelopen tientallen jaren in druk verschenen in de vorm van de zogenaamde leenrepertoria. In deze repertoria treft men de data aan waarop het erf werd beleend, aan wie het erf werd beleend, wie eventueel de getuigen waren en andere bijzonderheden. Vaak betreffen het beleningslijsten die zich over enkele honderden jaren uitstrekken, tot aan het eind van de 18e eeuw. In bijgaand document treft men delen van deze repertoria aan, voor zover het de buurtschap Haarle betreft. De inhoud is als volgt: Continue reading »

jul 042011
 

Door het beschikbaar stellen van de door mij zelf opgestelde Begraaflijst van het R.K. Kerkhof van de St. Sebastianusparochie te Haarle streef ik een tweetal doelen na:

  • De eigen database van Haarlenaren controleren en aanvullen.
  • Het beschikbaar stellen van wat er ‘in Haarle’ is te vinden voor de niet-Haarlenaar.

In de lijst treft men enkel de naam van begraven personen aan; indien de naam van de (in leven zijnde) echtgenoot op de grafsteen staat, is deze dus niet in het overzicht geplaatst. Een ieder die geïnteresseerd is in een foto van een bepaald graf kan per e-mail contact met mij opnemen. Vermeld hierbij het fotonummer dat aan het graf is gekoppeld.

jul 042011
 

In het kader van meer diepgaand genealogisch onderzoek ben ik momenteel bezig om de verschillende doopboeken van de parochie op internet te plaatsen. Nu online staat de periode 1752-1830. Op de website Van Papier naar Digitaal zijn scans te vinden van het originele doopboek uit die periode. Gebruik de index altijd als hulpmiddel bij het zoeken. Raadpleeg vervolgens de transcriptie (indien aanwezig) en eventueel de originele bron om de transcriptie te controleren. Op- en aanmerkingen op de transcriptie en index, die beide nog in bewerking zijn, zijn van harte welkom, evenals mensen die willen helpen met deze en andere bronnen.

Continue reading »