jul 082011
 

Aan de rand van Twente ligt een uitgestrekt landgoed. Duizend hectare natuurgebied, bestaand uit sinds het eind van de negentiende eeuw aangelegde productiebossen op daarvoor onontgonnen markegronden. Midden op het landgoed staat een sprookjesachtig landhuis met een tientallen meters hoge uitkijktoren.Het leven was er honderd jaar geleden gemoedelijk. De op het landhuis wonende familie toonde een opvallend verschil met het naastgelegen kerkdorp. Eén van de dochters des huizes beschrijft in haar memoires de ongedwongen jeugd die ze er heeft beleefd.

Aan de voet van de berg waar het huis op staat ligt nu nog steeds één van de eeuwenoude boerderijen, in de achttiende en negentiende eeuw een bekende herberg, die aan het landgoed werd toegevoegd. Genoemde dochter beschrijft op bijna idyllische wijze het boerenleven op de boerderij. Elke ochtend haalde ze er verse koemelk, de boerin bakte pannenkoeken voor een schare kinderen. ’s Avonds at de boer wat de pot schaftte, de rest van het gezin at uit dezelfde pot mee.

Nu is dat romantisch aandoende leven verdwenen. Het huis wordt al bijna veertig jaar lang door een tweetal broers bewoond. Hun beide ouders overleden in de afgelopen vijftien jaar. Het landgoed werd begin jaren ’80 grotendeels verkocht aan Natuurmonumenten. De broers betalen hun pacht en onderhouden de omgeving van het erf. Boerderij en bijgebouwen staan sinds jaar en dag op de gemeentelijke monumentenlijst. Het is de parel van het dorp.

Het gaat er Natuurmonumenten echter niet meer om natuurmonumenten te behouden, maar om ordinair geld te verdienen uit eeuwenoude monumenten. De broers is de pacht opgezegd, vanaf 2013 moeten zij hun boerderij verlaten. Een duur commercieel adviesbureau wil met de boerderij een toegangspoort tot het landgoed creëren. Tientallen nieuwe parkeerplaatsen moeten worden aangelegd in het kleinschalige landschap. De boerderij wordt omgebouwd tot een luxe accommodatie met vijf appartementen (natuurlogies) en onder meer een gemeenschappelijke sauna. Voor de kapschuur is een volwaardig, luxe restaurant voorgesteld met veertig zitplaatsen binnen en evenveel buiten. Het boerenerf zal te gronde gaan aan borden, ontsierende vlaggen en andere commercie.

Wat bezielt Natuurmonumenten?! Ik wil alle lezers van dit stuk oproepen onmiddellijk protest aan te tekenen tegen deze werkelijk affreuze plannen. Boerderij “De Pas” aan de Molenweg in Haarle gaat eraan. Stuur uw afwijzende woorden naar Natuurmonumenten (Postbus 9955 1243 ZS ’s-Graveland)

Natuurmonumenten heeft ten doel het behoud en beheer van in natuurwetenschappelijk en landschappelijk opzicht belangrijke terreinen in Nederland met de zich daarop bevindende monumenten van geschiedenis en kunst, in het bijzonder die, bedoeld in artikel 1 van de Monumentenwet. Dit geschiedt zowel ter wille van de natuur zelf als ten behoeve van het geestelijke en lichamelijke welzijn van de mens.

Bron: Statuten Vereniging Natuurmonumenten

Gepubliceerd in: ‘t Inschrien, Vereniging Oudheidkamer Twente, juni 2009