jul 042011
 

Lijsten van beleningen zijn in de afgelopen tientallen jaren in druk verschenen in de vorm van de zogenaamde leenrepertoria. In deze repertoria treft men de data aan waarop het erf werd beleend, aan wie het erf werd beleend, wie eventueel de getuigen waren en andere bijzonderheden. Vaak betreffen het beleningslijsten die zich over enkele honderden jaren uitstrekken, tot aan het eind van de 18e eeuw. In bijgaand document treft men delen van deze repertoria aan, voor zover het de buurtschap Haarle betreft. De inhoud is als volgt:

Download hier het overzicht van Haarlese leengoederen.

Repertorium van de leen- en hofhorige goederen van de proosdij van St. Lebuinus te Deventer 1408-1809

Alferding, Essching (Pastink), Heerding, Loeding, Roeterding. Nr. 146

Rotherynck. Nr. 147

Meyerinck. Nr. 148

Meyerinck. Nr. 149

Meyerink. Nr. 150

Meyerink. Nr. 150

Meyerink. Nr. 151

Rembolding, Ilgerinck, Letteling, Wolterding, Meyerinc, Smeding. Nr. 152

Uyt de tienden te Haerle. Nr. 153

Olgerinc, Letlinc, Wolterdinc, Meyerinc, Smedinc. Nr. 154

Rotherdynck. Nr. 155

Rotherdynck. Nr. 156

Roetherdinck. Nr. 157

Rheterdinck. Nr. 158

Roterdinck. Nr. 159

Grote und Kleinne Reterinck. Nr. 160

Grote- en Kleine Reterink of Roterdink. Nr. 161

 

Repertorium op de leenregistes van de leen- tins- en hofhorige goederen van het stift Essen

Lettelinck. Nr. 139

Repertorium op de leenregisters van het Huis Almelo
(1380) 1390-1775 (1805)

Gheverdinck (Hobert)

Schuring

Overijsselse leenprotocollen

525. ’t Goet to Haerle, gheheten Essekinc, gheleghen in den kerspel to Helendorn.

526. Twee teende toe Haerle, dat Peter Peterssen van hem helt.

527. Die tienden, smal ende grof, — over Schuring ende over Gheverdinc, gelegen in den kerspel van Helendoren.

528. To Stichts leen: — Smedinc in den kerspel van Helendoren.

2043. Schurinck

2044. Schurinck