jul 042011
 

Door het beschikbaar stellen van de door mij zelf opgestelde Begraaflijst van het R.K. Kerkhof van de St. Sebastianusparochie te Haarle streef ik een tweetal doelen na:

  • De eigen database van Haarlenaren controleren en aanvullen.
  • Het beschikbaar stellen van wat er ‘in Haarle’ is te vinden voor de niet-Haarlenaar.

In de lijst treft men enkel de naam van begraven personen aan; indien de naam van de (in leven zijnde) echtgenoot op de grafsteen staat, is deze dus niet in het overzicht geplaatst. Een ieder die geïnteresseerd is in een foto van een bepaald graf kan per e-mail contact met mij opnemen. Vermeld hierbij het fotonummer dat aan het graf is gekoppeld.