jul 032011
 

Wy Ricolt van Hesewyc, inder tyt proest van zunte Peter t’Utrecht, maken cundich allen luden die desen bryef zoelen zyen of hoeren lesen, dat wy beleent hebben ende mit desen bryeve belenen Vrederike van Heker in dienstmansstat dat goyt tot Alphaerdinc, dat gheleghen is in den kerspel van Helendoirn ende in der buerscap van Haerle, voer een ledich goyt, behaldelic ons ende elkermalt ziins rechtes. In oerconde des bryeves beseghelt mit unsen zeghel, in den jaer ons heren dusent dryehondert ende vyftich up zunte Lamberts avond.

De oudste vermelding van het erf Alferink, daterend uit 1350.